arrow_leftarrow_rightarrow_leftButton/Goarrow_rightfacebookinstagramtwitter

Kim jesteście? - na podstawie Ordo Virtutum - Teatr Lalka

Dla widzów dorosłych

Kim jesteście? - na podstawie Ordo Virtutum

Czas trwania: 60 min.

Premiera: 29 majaa 2021

Scenariusz: Aleksandra Rembowska 
Muzyka, kierownictwo muzyczne: Natalia Czekała, Krzysztof Guzewicz
Reżyseria: Jarosław Kilian
Projekcje: Weronika Karwowska
Realizacja dźwięku: Paweł Parzuchowski                                                                                        

 

 

W obsadzie: Beata Duda-Perzyna, Grzegorz Feluś,  Aneta Harasimczuk, Anna Maria Jopek (śpiew; gościnnie), Irena Jun (gościnnie), Agnieszka Mazurek, Andrzej Perzyna, Olga Ryl–Krystianowska, Tomasz Mazurek oraz Mikroelementy Chaosu w składzie: Natalia Czekała (śpiew, syntezator, pianino;), Krzysztof Guzewicz (instrumenty perkusyjne, handpany, elektronika;), Łukasz Korybalski (flugelhorn, trąbka, eletronika), Rui Ishihars / Szymon Dobosik (taniec).

Dla widzów dorosłych

Bilety

Premiera: 29 majaa 2021

Anna Maria Jopek wystąpi w Teatrze Lalka w widowisku pt. Kim jesteście? - na podstawie Ordo Virtutum. Średniowieczny moralitet Hildegardy z Bingen przywołuje temat odwiecznej walki dobra ze złem.  Człowiek, narażony na pokusy świata, poddany zostaje próbom sił. Dzieło, o charakterze psychomachii, napisane w 1151 roku, zachwyca warstwą muzyczną, poetyckim językiem metafory i symboliki. Powraca w nim refleksja nad harmonią świata, jej naruszeniem i  odzyskaniem, a także nad miejscem człowieka w kosmosie. Wpisane w utwór wizje słynnej mistyczki, kompozytorki i uzdrowicielki otwierają przestrzeń ikonograficznych skojarzeń. 
​Dramat zyskuje współczesne brzmienie i wymiar dzięki interpretacji Anny Marii Jopek oraz Natalii Czekały, Krzysztofa Guzewicza i aktorów Teatru Lalka. 

W spektaklu wykorzystano muzykę i iluminacje Hildegardy z Bingen.

Widowisko jest współprodukcją Teatru Lalka i Festiwalu Nowe Epifanie. 

 

Z recenzji prasowych:

"Współczesna teodycea..."

„Głos Kultury”, 31.05.2021

Dowody uznania należą się ekipie odpowiadającej za powstanie sztuki, w tym reżyserowi, a jednocześnie dyrektorowi Teatru Lalka, Jarosławowi Kilianowi, za ulokowanie na afiszu tak trudnego i ambitnego tekstu. Jest to bowiem recepcja wczesnośredniowiecznego moralitetu Hildegardy z Bingen – frankofońskiej pustelniczki, wizjonerki, mistyczki, kompozytorki, uzdrowicielki, reformatorki religijnej, benedyktynki uznawanej przez Kościoły anglikańskie, ewangelickie, starokatolickie i rzymskokatolicki za świętą, od 2012 uznawanej za doktora Kościoła katolickiego. Sztuka, której premiera właśnie miała miejsce, odnosi się do pradawnego moralitetu autorstwa tejże świętej. Trudno tu mówić o jakiejkolwiek klasycznej narracji, bo też i termin „spektakl teatralny” nie jest adekwatny do tej interdyscyplinarnej formy będącej w większym stopniu koncertem (?), widowiskiem bądź czymkolwiek pomiędzy tymi formami artystycznej wypowiedzi. Pewnej kategoryzacji nie ułatwia także scenografia, jak również kostiumy, albowiem decorum zostało tutaj sprowadzone do minimum. Za jedyny wizualny komentarz muszą tutaj wystarczyć piękne wizualizacje mapowane na ścianę, a przedstawiające średniowieczne ryciny portretujące mistyczne wizje świętej. Wszystko to ma na celu skoncentrować widza Kim jesteście? przede wszystkim na słowie i pieśni. W tym zakresie role zostały precyzyjnie rozdzielone między dwie kobiety pojawiające się tutaj gościnnie. Z jednej strony bowiem sztuce towarzyszą wokalizy Anny Marii Jopek, która dawno nie była widoczna na jakimkolwiek polu popkulturowego mainstreamu (jeśli w ogóle twórczość uprawianą przez tę artystkę można w jakikolwiek sposób tak zaszufladkować), z drugiej zaś średniowieczne teksty wypowiadane są przez Irenę Jun – wciąż aktywną aktorkę z sąsiedniego Teatru Studio, która znana jest właśnie z występu w małych formach, jak choćby świetna Matka Makryna. Jest zatem ta unikatowa forma sceniczna splotem sprzeczności. Monumentalna w duchowej treści, a jednocześnie minimalistyczna w formie, co nie przejawia się tylko we wspomnianych wyżej sferach wizualnej prezentacji, ale także w samym czasie trwania. Widowisko trwa bowiem zaledwie godzinę i tyle zresztą wystarczy, by zanurzyć się w intensywnych, mistycznych i transowych doznaniach, które gwarantuje mikstura muzycznej partytury rozpiętej od muzyki dawnej aż po współczesne brzmienia ambientowe. Przede wszystkim jednak to wyjątkowe dzieło daje szansę wglądu w to, jakimi kategoriami posługiwała się prosta duchowość sprzed tysiąca lat.

"Przebudzone projekty"

teatr-pismo.pl, czerwiec 2021

(...) Forma widowiska wyreżyserowanego przez Jarosława Kiliana jest bardzo prosta i skromna, oparta na symbolach dobrze zakorzenionych w kulturze europejskiej. Siły dobra – cnoty ubrane są na biało, szatanowi przynależy kolor czarny. W tym świecie dobro wyrażają muzyka i piękny anielski śpiew wykonywany na żywo przez Annę Marię Jopek. Za scenografię służą wyświetlane w tle sceny iluminacje benedyktynki. Bohaterka opowieści – dusza ludzka – pokazana została zarówno jako młoda, jak i jako stara kobieta u kresu życia, która nie dała się zwieść siłom zła.

Kilian zaproponował spektakl niespieszny, przesycony treściami religijnymi, będący w kontrze do dzisiejszych nurtów i poszukiwań twórczych. Postawił na starą formę, trudne słowo i szlachetność wykonania. Ostatni monolog o świetle wypowiadany przez Irenę Jun zostaje z widzem zarówno na poziomie treści, jak i obrazu. „Kim jesteście?” – to pytanie zaczepne, prowokacyjne, zadawane z zewnątrz, a kierowane do nas. Reżyser nie wprowadza aktualnych odniesień do rzeczywistości, nie dorzuca pandemicznych rekwizytów zadomawiających się na scenach. Przypomina jednak, że wszelkie sytuacje graniczne na nowo każą pytać o podstawowe wartości, definiować celowość istnienia. Właśnie w czasach, kiedy prawie każdy kogoś stracił, znów zastanawiamy się nad pochodzeniem dobra i zła. Ordo Virtutum porusza problematykę eschatologiczną, pyta o przyczyny naruszenia harmonii świata. To spektakl, który w pandemii – czasie oczekiwania – pozostawia nadzieję, ale i niepokojąco pyta: kim będziecie?

Bilety