arrow_leftarrow_rightarrow_leftButton/Goarrow_rightfacebookinstagramtwitter

Regulamin otwartego biletu - Teatr Lalka

REGULAMIN

REGULAMIN OTWARTEGO BILETU / VOUCHERA
W ZAMIAN ZA BILET ZAKUPIONY NA ODWOŁANY W CZASIE
EPIDEMII KORONAWIRUSA SPEKTAKL

1. Wydawcą otwartego biletu/vouchera jest Teatr Lalka w Warszawie, dalej
zwany Teatrem.
2. Otwarty bilet/voucher jest wydany na okaziciela i uprawnia go do jego
wymiany na jednoosobowy bilet na dowolny spektakl grany w Teatrze
zgodnie z aktualnym repertuarem dostępnym na stronie internetowej
www.teatrlalka.pl, w stałej cenie oraz z określonym terminem ważności.
3. Każdy otwarty bilet/voucher posiada swój unikalny numer.
4. Każda osoba fizyczna, firma lub szkoła, która nabyła bilet na jeden
z odwołanych z powodu epidemii koronowirusa spektakli może wymienić go
na otwarty bilet/voucher.
5. Użytkownikiem jest każdorazowy posiadacz otwartego biletu/vouchera.
6. Wartość jednego otwartego biletu/vouchera jest zgodna z cennikiem nabytych
biletów
7. Termin ważności otwartego biletu/vouchera kończy się 30 czerwca 2021 r.
8. Realizacja otwartego biletu/vouchera po upływie terminu ważności jest
niemożliwa.
9. Otwarty bilet/voucher nie obowiązuje na spektakle zamknięte, eventy,
spektakle premierowe, wydarzenia specjalne, spektakle wieczoru
sylwestrowego, spektakle gościnne.
10.Wymiany otwartego biletu/vouchera na bilet można dokonać tylko
w kasie Teatru na podstawie wcześniej dokonanej rezerwacji.
11. Wymiana taka jest możliwa nie później niż na 2 dni przed wybranym
spektaklem. Niezrealizowana w terminie wymiana rezerwacji na bilet
nie powoduje utraty ważności biletu otwartego/vouchera.
12.Rezerwacja biletu na spektakl jest możliwa, jeżeli w dniu dokonywania
rezerwacji na wybrany termin są wolne miejsca na widowni.
13.W przypadku odwołania spektaklu, na który otwarty bilet/voucher został
zrealizowany (zamieniony na bilet), Teatr zobowiązuje się do zwrotu
pieniędzy.
14.Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez
nabywcę w momencie dokonania wymiany niewykorzystanego
biletu na otwarty bilet / voucher.