arrow_leftarrow_rightarrow_leftButton/Goarrow_rightfacebookinstagramtwitter

Ukraińska Matka dla Dzieci Ukraińskich: warsztaty dla szkół - Teatr Lalka

Powrót

Ukraińska Matka dla Dzieci Ukraińskich: warsztaty dla szkół

Venera Ibragimova w Teatrze Lalka: 
Warsztaty integracyjne dla dzieci z klas polskich i ukraińskich.

Aby zniszczyć naród, pierwszą rzeczą, jaką robi wróg, jest zniszczenie kultury tego narodu.
Czym jest kultura i kto jest jej nosicielem?
Kultura to połączenie ludzkiej wiedzy, przekonań, norm zachowania, które przyjmujemy, a następnie przekazujemy przyszłym pokoleniom.
A zatem bombardowanie i ostrzał cywilów, szpitali położniczych na naszej Ukrainie - to celowe zniszczenie narodu. Bo głównym nosicielem każdej kultury na całym świecie jest KOBIETA, MATKA, która swoim mlekiem przekazuje swoim dzieciom kodeks narodu. Najpierw poprzez język, kołysanki i baśnie, potem poprzez eposy i ballady, legendy i pieśni ludowe, tańce, tradycje, zwyczaje, wiersze, poezję, muzykę, teatr, sztukę użytkową, gotowanie, stroje ludowe i wiele więcej.
Rozpoczniemy od ukraińskiego języka literackiego, bo język jest identyfikatorem ludu.
Będą też ukraińskie kołysanki. Ale zanim zaczniemy uczyć się kołysanek, zróbmy tradycyjną ukraińską lalkę Motankę. By był ktoś, kogo można kołysać...

Warsztaty dla dzieci ukraińskich i polskich - program spotkań:
1. Ukraiński język literacki
2. Motanka
3. Ukraińska kołysanka
4. Sukienka ukraińska (wieniec, naszyjnik, haftowana koszula, spódnica, pasek, buty, torba)
5. Ukraińskie tradycje i zwyczaje
6. Pieśni ukraińskie
7. Tańce ukraińskie
8. Kuchnia ukraińska

Dla widzów 7+. 
Czas trwania 60 min.

 

 
Venera Ibragimova
Aktorka teatralna i filmowa, reżyserka, dyrektor artystyczny Teatru Dramatycznego i Lalek Salamandra, wieloletnia artystka Kijowskiego Akademickiego Teatru Lalek, wykładowczyni aktorstwa i języka scenicznego w Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Teatru, Kina i Telewizji im. Iwana Karpenki-Karego, modelka, członek Zespołu Folklorystycznego i Etnograficznego „Dibrova”, członek Ukraińskiego Centrum Międzynarodowego Związku Teatrów Teatru Lalek UNIMA-Ukraina.

 

Venera Ibragimova at Teatr Lalka: 
Integration workshops for children from Polish and Ukrainian classes.

To destroy a nation, the first thing the enemy does is destroy that nation’s culture.
What is culture, and who is its carrier?
Culture is a combination of human knowledge, beliefs, and standards of behaviour, which we acquire and then pass on to future generations.
And thus bombardment and shooting of civilians, and of maternity hospitals, in our Ukraine—this is intentional destruction of a nation. Because the main carrier of our culture throughout the world is the WOMAN, the MOTHER, who conveys the nation’s code to her children through her milk. First through language, lullabies and fairy tales, later through epics, ballads, legends, folk songs, dance, traditions, customs, poetry, music, theatre, decorative arts, cuisine, folk costumes, and much more.
We start with Ukrainian literary language, because language is the identifier of a people.
There will also be Ukrainian lullabies. But before we start to learn lullabies, we will make a traditional Ukrainian motanka doll. So there’s someone to rock in the cradle while we sing a lullaby….

Workshops for Ukrainian and Polish children—agenda for sessions:
1. Ukrainian literary language
2. Motanka dolls
3. Ukrainian lullabies
4. Ukrainian dress (crown, necklace, embroidered blouse, skirt, belt, shoes, bag)
5. Ukrainian traditions and customs
6. Ukrainian songs
7. Ukrainian dances
8. Ukrainian cuisine

For audiences age 7+. 
Duration: 60 min.

Integration workshops for schools are free of charge. .
Advance reservations required. Groups of up to 25 people.
Reservations can be made through Audience Services: 
tel. +48 22 656 69 57 rezerwacje@teatrlalka.pl

Venera Ibragimova
Theatre and film actress, director, artistic director of the Salamandra Dramatic and Puppet Theatre, long-time artist at the Kyiv Academic Puppet Theatre, lecturer in acting and stage language at the Ivan Karpenko-Kary Kyiv National University of Theatre, Film and Television, model, member of the Dibrova Folklore and Ethnographic Group, member of the Ukrainian Centre of the International Union of Puppet Theatre UNIMA-Ukraine.

Rezydencje Artystyczne

Teatr Lalka bierze udział w organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego programie rezydencji artystycznej dla twórców i twórczyń z Białorusi i Ukrainy.