arrow_leftarrow_rightarrow_leftButton/Goarrow_rightfacebookinstagramtwitter

Teatr miejscem spotkania. Sesja warsztatowa dla nauczycieli - Teatr Lalka

Powrót

Teatr miejscem spotkania. Sesja warsztatowa dla nauczycieli

„Teatr miejscem spotkania” - trzy sesje warsztatowe dla nauczycieli
w Teatrze Lalka, przy współpracy Bielskiego Stowarzyszenia Teatr Grodzki, Studia Psychologii Zdrowia i Pracowni Filozoficznej Eureka.

Na jesieni 2018 roku w Teatrze Lalka w Warszawie odbędą się trzy sesje warsztatowe skierowane do nauczycieli i wychowawców uczniów szkół podstawowych. Prowadzone przez edukatorów i pedagogów teatru, psychologów i aktorów mają na celu poszerzyć umiejętności, wiedzę i refleksję nauczycieli o niekonwencjonalne narzędzia pracy z dziećmi i z młodymi ludźmi.
W trakcie spotkań o charakterze praktyczno-teoretycznym poszukamy odpowiedzi na następujące pytania:

- Jak w dzisiejszym świecie, zawłaszczonym przez kulturę cybernetyczną, komunikować się z dziećmi i nastolatkami wykorzystując teatralne narzędzia?
- Jakich metod warto używać, gdzie ich szukać i jak pracować z ich pomocą? 
- Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o problemach inności, alienacji, wykluczeniu, braku akceptacji, a także o potrzebie bezpośredniej relacji, odwołując się do praktyk teatralnych i warsztatowych działań interdyscyplinarnych?

Mamy nadzieję zachęcić nauczycieli i wychowawców do wykorzystywania niekonwencjonalnych metod pedagogiczno-teatralnych w ich codziennej pracy. Obok warsztatowej metody pracy i refleksji nad potencjałem pedagogicznym proponowanych działań, oferujemy materiały edukacyjne, przystosowane do zajęć z różnymi grupami wiekowymi – konspekty lekcji oraz aktualności związane z pedagogiką teatru.

Nauczyciele obejrzą przedstawienia Teatru Lalka: Anna. Brzydkie Kaczątko, Król Maciuś I, Cudowna podróż. Ich problematyka zostanie przywołana w trakcie warsztatów.
Uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w poszczególnych sesjach.

11-10- 2018, godz. 10.00
Anna. Brzydkie kaczątko E. Chowaniec, M. Zakostelecky, reż. Marek Zakostelecky
Czas trwania: 60 min.
Po spektaklu:
Temat: Inność, wyobcowanie, brak akceptacji w grupie, a także trudności w nauce, dysleksja.
Wprowadzenie i komentarz: Maria Scheybal i Małgorzata Dziurzyńska

godz. 12.00
Warsztaty: „Stwórz lalkę, stwórz siebie”

Prowadzenie:  Maria Scheybal - Bielskie Stowarzyszenie Teatr Grodzki.

Wieloletnie doświadczenia Teatru Grodzkiego pokazują, że sztuka lalkarska ma potencjał wspierania rozwoju osobistego, określania życiowych celów i motywacji do ich realizowania. Możliwość ukrycia się za przedmiotem stwarza bezpieczną przestrzeń osobistych poszukiwań i eksperymentów z formą plastyczną w bliskiej współpracy z pozostałymi członkami grupy warsztatowej. Równocześnie zachowana zostaje pełnia artystycznej ekspresji i okazja do mówienia ze sceny własnym głosem.

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, założone przed blisko 20 laty przez artystów i edukatorów, prowadzi programy edukacyjne i artystyczne dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, osób niepełnosprawnych, ofiar uzależnień, osób starszych i innych grup potrzebujących wsparcia. Spośród wielu działań realizowanych wspólnie ze szkołami, przedszkolami, placówkami dla osób niepełnosprawnych i ośrodkami terapeutycznymi tworzy spektakle z udziałem dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w roli aktorów, jak i bezpośrednich odbiorców. Tematyką poruszaną w przedstawieniach jest przeciwdziałanie dyskryminacji, wykluczenia, poszukiwanie właściwych dróg komunikacji międzyludzkiej, pokazywanie sposobów radzenia sobie z problemami życia codziennego.
Czas trwania warsztatów: 2 x 120 min. (z przerwą na poczęstunek)

18-10-2018, godz. 10.00
Król Maciuś I  J. Korczak, reż. Daria Kopiec
Czas trwania: 90 min.
Po spektaklu:
Temat: Poczucie własnej wartości. Świat dorosłych a świat dzieci – próba porozumienia.
Wprowadzenie i komentarz: Aneta Harasimczuk, Małgorzata Dziurzyńska

godz. 12:00
Warsztaty: „Strategie kształtowania poczucia własnej wartości”
Prowadzenie:  Studio Psychologii Zdrowia

Studio Psychologii Zdrowia, wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli, wychowawców i pedagogów, przygotowało warsztaty pt. „Strategie kształtowania poczucia wartości i wzmacnianie samooceny u dzieci w wieku szkolnym”. Warsztaty kształtowania umiejętności społecznych takich, jak: poczucie wartości, samoocena, stawianie granic, dostarczają wiedzy i konkretnych narzędzi do pracy z dzieckiem. Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji dotyczących wspomagania samodzielności dziecka poprzez pozytywne wzmacnianie i motywowanie go do działania. Poczucie wartości u dziecka podniesie jego zaufanie do własnych możliwości radzenia sobie z wyzwaniami, a także wiarę w prawo do szczęścia, miłości, spełniania potrzeb i realizacji pragnień oraz czerpania satysfakcji z efektów starań.

Studio Psychologii Zdrowia to Fundacja, która powstała z potrzeby serca w 2008 roku. Wspiera dzieci, rodziców, rodziny i nauczycieli oraz uzależnioną młodzież i dorosłych. Przygotowuje i realizuje  programy profilaktyczno-edukacyjne, udziela konsultacji, porad psychologicznych i prowadzi terapie, tworzy kampanie społeczne, wspiera grupy wykluczane i dyskryminowane.
Czas trwania 150 min. (z przerwą na poczęstunek)

19-11-2018, godz. 17.00
Zakład o
- spektakl grupy młodzieżowej Otwarta Scena działającej przy Teatrze Lalka, prowadzonej przez Romana Holca, aktora TL i Katarzynę Uhmę – choreografkę, instruktorkę teatru.
Wprowadzenie i komentarz: Roman Holc
Czas trwania 60 min.

Przedstawienie towarzyszy sesji warsztatowej.

22-11-2018, godz. 11.00
Cudowna podróż S. Lagerlöf, reż. A. Leliawski

Czas trwania: 90 min.
Po spektaklu:
Temat: Co może znaczyć i co może zmienić podróż?
Wprowadzenie i komentarz: Mirosława Płońska-Bartsch, Aneta Harasimczuk

godz.12.00
Warsztaty: „Metoda Lipmana na 2000 sposobów, czyli jak rozwijać myślenie filozoficzne u dzieci”
Prowadzenie: Pracownia Filozoficzna Eureka

Na świecie szkoły filozofowania z dziećmi, w ramach idei P4C (Philosophy for Children), działają od lat 60 XX w. i cieszą się dużą popularnością. Są obecne m.in. w: Nowej Zelandii, Australii, Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii. 

Autorem metody pracy z dziećmi jest amerykański profesor filozofii i pedagogiki Matthew Lipman. Metoda bazuje na wrodzonej dociekliwości dziecięcej oraz ciekawości świata. Jej głównym celem jest wykształcenie u uczestników umiejętności samodzielnego myślenia poprzez stawianie pytań i próbę odpowiedzi na nie. W dyskusji inspirację stanowią krótkie opowiadania, malarstwo, muzyka, film. Metoda przygotowuje do myślenia interdyscyplinarnego, przyjmowania i rozumienia zdobytej wiedzy oraz łączenia jej z codziennym doświadczeniem. Uczestnicy mają poznać smak samodzielnych poszukiwań, analizowania różnych rozwiązań.
U małych dzieci samodzielne myślenie odbywa się jeszcze w naturalny sposób, jednak u nastolatków można zaobserwować sztywność myślenia. Jaka rola przypadnie tu zaangażowanemu w dialog dorosłemu? Nauczyciela, towarzysza, autorytetu i przyjaciela?

Pracownia Filozoficzna Eureka powstała w marcu 2013 roku z myślą o dzieciach i młodzieży. Wykorzystywany podczas zajęć dialog filozoficzny ma wspierać dążenia młodych ludzi do budowania całościowego obrazu świata, odnajdywana miejsca dla siebie w zmieniającej się współczesnej rzeczywistości. Przedstawiciele Pracowni uczą również metody, według której pracują.
Czas trwania warsztatów: 2x 120 min. (z przerwą na poczęstunek)

Zgłoszenia przyjmuje Dział Organizacji Widowni
tel. (22) 656 69 57 rezerwacje@teatrlalka.pl

Cena biletu na jedną sesję warsztatową: 20 zł.
Bilety na przedstawienia ujęte w programie gratis.