arrow_leftarrow_rightarrow_leftButton/Goarrow_rightfacebookinstagramtwitter

Warsztaty taneczne - Teatr Lalka

Powrót

Warsztaty taneczne

Zapraszamy na cykl spotkań z tańcem prowadzonych przez  Sergieja Oberemoka, zawodowego tancerza baletowego.
Warsztaty to możliwość poznania różnych form tanecznych na scenie Teatru Lalka. Nauka polega na zdobyciu wiedzy poprzez uczestnictwo w mini wykładach i wypróbowaniu prostych choreografii różnych stylów tanecznych. Spotkanie z tańcem to zabawa i nauka poprzez ruch. Zaczynamy od rozgrzewki, która w tańcu jest istotna.
Do warsztatów możesz dołączyć w każdej chwili i nie musisz mieć doświadczenia tanecznego. Weź ze sobą wygodny strój, butelkę wody i dobry humor!

                     Program Tanecznych warsztatów w Teatrze Lalka
Spotkanie I           Taniec - rozrywka czy rodzaj sztuki?
1. Taniec od początków pojawienia się człowieka.
2. Wspólne szukanie źródeł powstania tańca.
3. Tańce pierwotne.
4. Poczucie rytmu, taktowanie, maszerowanie.
5. Obroty i podskoki
6. Taniec jako urozmaicenie spektakli w Teatrze Lalka.
Spotkanie II              Tańce ludowe i charakterystyczne
1. Powstanie tańców ludowych, rozrywka z zasadami.
2. Podstawowe kroki polskich tańców narodowych: polonez, krakowiak, mazur.
3. Zapoznanie z tańcami charakterystycznymi innych krajów: hiszpański, wschodni (arabski), ukraiński.
Spotkanie III                    Taniec klasyczny - balet
1. Pojawienie się baletu jako odrębnej sztuki teatralnej.
2. Balet w Polsce i opowieść o tym jak zostać artystą baletu.
3. Podstawy baletu klasycznego: pozycje, port de bras, rozciąganie.
4. Zaawansowane ruchy (pas) baletowe: obroty i skoki.
5. Jak zatańczyć łabędzia?
Spotkanie IV                Taniec współczesny
1. Taniec współczesny jako styl tańca.
2. Porównanie tańca współczesnego z tańcem klasycznym.
3. Podstawy tańca współczesnego.
4. Taniec współczesny a nowoczesny - jaka jest różnica?
5. Najbardziej popularne style tańca nowoczesnego.
Spotkanie V         Taniec jako przewodnik wyrażania emocji
1. Wykorzystywanie ciała w celu przekazania emocji.
2. Zapoznanie z rodzajem sztuki - pantomimy.
3. Prowadzenie monologu za pomocą ruchu, mowy ciała i gestów.
4. Odczytywanie nastroju poprzez obserwację postawy ciała.
5. Wykorzystanie tej wiedzy w teatrze lalkowym.

Obrazek tańczacych dzieci każde w innej pozycji gimnastycznej
Projekt Robert Czajka

Warsztaty taneczne w Teatrze Lalka prowadzi Sergii Oberemok - zawodowy tancerz, który po ukończeniu Państwowej Szkoły Baletowej w Kijowie, tańczył w Kijowskim Akademicznym Municypalnym Muzycznym Teatrze, po czym wyjechał do Estonii, gdzie tańczył w Operze Narodowej w Tallinie. Od 2007 r. jest związany z Polską. Wiele lat tańczył w Operze Wrocławskiej, gdzie obejmował stanowisko pierwszego tancerza.
Jako gościnny artysta współpracował z Teatrem Wielkim w Łodzi, Operą Śląską w Bytomiu, Operą i Filharmonią Podlaską w Białymstoku.

Czas trwania warsztatu 60 min.
Dla Widzów 5+.

Zgłoszenia przyjmuje Dział Organizacji Widowni
tel. (22) 656 69 57 rezerwacje@teatrlalka.pl