arrow_leftarrow_rightarrow_leftButton/Goarrow_rightfacebookinstagramtwitter

Regulamin sprzedaży - Teatr Lalka

REGULAMIN OTWARTEGO BILETU / VOUCHERA

1. Wydawcą otwartego biletu/vouchera jest Teatr Lalka w Warszawie, dalej zwany Teatrem.

2. Nabywcą jest osoba fizyczna, firma lub szkoła, która kupuje otwarty bilet/voucher.

3. Użytkownikiem jest każdorazowy posiadacz otwartego biletu/vouchera.

4. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę momencie zakupienia otwartego biletu / vouchera.

5. Otwarty bilet/voucher posiada unikalny numer.

6. Otwarty bilet/voucher uprawnia do zamiany na bilet na wybrany, dowolny spektakl z  repertuaru Teatru dostępny na stronie internetowej www.teatrlalka.pl.

7. Cena otwartego biletu/vouchera jest zgodna z cennikiem biletów na spektakle Teatru, nie obejmuje jednak zniżek i biletów ulgowych.

8. Otwarty bilet/voucher nie może być wymieniony na bilet na spektakle zamknięte, eventy, spektakle premierowe, wydarzenia specjalne, spektakle sylwestrowe, spektakle gościnne.

9. Termin ważności otwartego biletu/vouchera obowiązuje od dnia zakupu do dnia 30 czerwca br .

10. Realizacja otwartego biletu/vouchera po upływie terminu ważności jest niemożliwa.

11. Za niezrealizowany terminowo otwarty bilet/voucher nie przysługuje zwrot pieniędzy.

12. Wymiany otwartego biletu/vouchera na bilet można dokonać́  w kasie Teatru lub drogą mailową rezerwacje@teatrlalka.pl.

13. Wymiany otwartego biletu/vouchera na bilet można dokonać na podstawie wcześniej dokonanej rezerwacji. Rezerwacja biletu na spektakl jest możliwa, jeżeli w dniu dokonywania rezerwacji na wybrany termin są wolne miejsca na widowni.

14. Niezrealizowana w terminie wymiana rezerwacji na bilet nie powoduje utraty ważności otwartego biletu/vouchera.

15. W przypadku odwołania spektaklu, na który otwarty bilet /voucher został zrealizowany (zamieniony na bilet), Teatr zobowiązuje się do zaproponowania biletu na ten sam spektakl w innym terminie, bądź́ na inny spektakl wybrany przez nabywcę/użytkownika.

16. Otwarty bilet/voucher nie podlega zwrotowi.