arrow_leftarrow_rightarrow_leftButton/Goarrow_rightfacebookinstagramtwitter

Regulamin sprzedaży - Teatr Lalka

REGULAMIN OTWARTY BILET / voucher

1. Wydawcą otwartego biletu/vouchera jest Teatr Lalka w Warszawie, dalej
zwany Teatrem.
2. Otwarty bilet/voucher jest wydany na okaziciela i uprawnia go do jego
wymiany na jednoosobowy bilet na dowolny spektakl grany w Teatrze zgodnie
z aktualnym repertuarem dostępnym na stronie internetowej
www.teatrlalka.pl, w stałej cenie oraz z określonym terminem ważności.
3. Każdy otwarty bilet/voucher posiada swój unikalny numer.
4. Nabywcą jest osoba fizyczna, firma lub szkoła, która nabywa otwarty bilet/
voucher.
5. Użytkownikiem jest każdorazowy posiadacz otwartego biletu/vouchera.
6. Cena jednego otwartego biletu/vouchera jest zgodna z cennikiem biletów, nie
obejmuje zniżek i cen biletów ulgowych na spektakle grane w siedzibie Teatru (PKiN, plac Defilad 1, 00-901 Warszawa).
7. Termin ważności otwartego biletu/vouchera obowiązuje od dnia zakupu do dnia 31 grudnia br .
8. Realizacja otwartego biletu/vouchera po upływie terminu ważności jest
niemożliwa.
9. Wymiany otwartego biletu/vouchera na bilet wstępu można dokonać tylko w
kasie Teatru.
10. Otwarty bilet/voucher nie obowiązuje na spektakle zamknięte, eventy,
spektakle premierowe, wydarzenia specjalne, spektakle wieczoru
sylwestrowego, spektakle gościnne.
11. Wymiany otwartego biletu/vouchera na bilet można dokonać tylko w kasie
Teatru na podstawie wcześniej dokonanej rezerwacji.
12. Wymiana taka jest możliwa nie później niż na 2 dni przed wybranym
spektaklem.
13. Niezrealizowna w terminie wymiana rezerwacji na bilet nie powoduje
utraty ważności biletu otwartego/vouchera.
14. Rezerwacja biletu na spektakl jest możliwa, jeżeli w dniu dokonywania rezerwacji na wybrany termin są wolne miejsca na widowni.
15.W przypadku odwołania spektaklu, na który otwarty bilet /voucher został
zrealizowany (zamieniony na bilet), Teatr zobowiązuje się do zaproponowania
biletu na ten sam spektakl w innym terminie, bądź na inny spektakl wybrany
przez klienta .
16. Otwarty bilet/voucher nie podlega zwrotowi.
17. Bilety ze zrealizowanego otwartego biletu/vouchera nie podlegają
wymianie ani zwrotowi.
18. Za niezrealizowany otwarty bilet/voucher nie przysługuje zwrot pieniędzy.
19. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez nabywcęw
momencie zakupienia biletu otwartego/ vouchera.