arrow_leftarrow_rightarrow_leftButton/Goarrow_rightfacebookinstagramtwitter

Jak teatr rozwija i wspiera kompetencje przyszłości? Teatralna EduAkcja Warszawy - Teatr Lalka

Powrót

Jak teatr rozwija i wspiera kompetencje przyszłości? Teatralna EduAkcja Warszawy

Jak teatr rozwija i wspiera kompetencje przyszłości?
Teatralna EduAkcja Warszawy
dla nauczycieli warszawskich przedszkoli, szkół i placówek edukacji pozaszkolnej

Kiedy: 16 kwietnia 2024 r.,
Godzina: 14.00-17.45
Gdzie: Teatr Lalka, Plac Defilad 1

14.00 – 15.30
Powitanie i wykłady otwierające
1. Agnieszka Trepkowska, SP nr 143 im. Stefana Starzyńskiego
Jak szkoła, przedszkole i teatr mogą wspólnie wspierać rozwój kompetencji 4K?  
Kompetencje przyszłości, zwane kompetencjami 4K to określenie, które zyskało w ostatnich latach dużą popularność wskazując, że tzw. 4K czyli: kreatywność, kooperatywność, komunikacja i krytyczne myślenie stanowią charakterystyczną mieszankę cech, typowych dla człowieka „przyszłości”, mających kluczowe znaczenie dla rozwoju jego kariery zawodowej i życia codziennego. Jak placówki oświatowe, takie jak szkoła czy przedszkole, mogą działać wspólnie z teatrem, by wzmacniać i rozwijać ten właśnie zestaw kompetencji w uczestnikach procesu edukacyjnego i artystycznego?

2. Andrzej Bocian, Teatr Baj
Jak teatr lalek/dla dzieci wpływa na rozwój młodych odbiorców
Jakimi środkami posługuje się profesjonalny teatr dla dzieci, pracując nad sztuką skierowaną specjalnie dla publiczności będącej na etapie uczenia się "języka teatru"? Zaczniemy od podstaw akademickich, z których wyrasta wysoka kompetencja teatrów zawodowych działających w poczuciu misji kształtowania i rozwijania wielu pozytywnych cech młodych widzów: empatii, wrażliwości na drugiego człowieka, wyobraźni, zrozumienia przyczynowości i skutku działań. Skupimy się też na tym jak instytucja teatru lalek konkuruje ze światem Internetu, multimediów i komercyjnych widowisk oferowanych współczesnemu odbiorcy dziecięcemu.
------------------------------------------------------------------

14.30 – 15.15
Prezentacje wybranych projektów teatrów, w szczególny sposób rozwijających kompetencje najmłodszych dzieci

Mirosława Płońska-Bartsch, Małgorzata Dziurzyńska, Teatr Lalka
Lalka edukuje w teatrze
Marta Gryko-Sokołowska, Oskar Lasota, Teatr Baj
Teatr wiem co to
Anna Kierkosz, Anna Katarzyna Miller, Teatr Guliwer
Teatralnik i #Połączenia. Projekty Teatru Guliwer realizowane wspólnie z przedszkolami
i szkołami

----------------------------------------------------

15.15 – 16.15 sesja stolikowa / catering
Prezentacja oferty repertuarowej i warsztatowej warszawskich teatrów lalkowych: Baj, Guliwer i Lalka, ukierunkowanej na pracę z dziećmi z placówek szkolnych i przedszkolnych; dyskusje stolikowe, rozmowy indywidualne.

-----------------------------------------------------
16.15 warsztaty
Prezentacja wybranych warsztatów, adresowanych do grup dzieci z przedszkoli i szkół, przygotowanych przez warszawskie teatry lalkowe: Baj, Guliwer i Lalka
Uwaga: prosimy o wskazanie w formularzu uczestnictwa w wybranym warsztacie. Warsztaty są prowadzone równolegle. Można wziąć udział tylko w jednym warsztacie.

Teatr Baj, Kawiarenka
Edukacja teatralna jako narzędzie wspomagające rozwój dziecka

Prowadzenie: Elżbieta Bieda
Warsztaty artystyczno-inspiracyjne wykorzystujące klasyczne formy pracy w teatrze lalek. Praca różnymi technikami animacji oraz mechanizmy artystycznego działania, które można wykorzystać w pracy z dziećmi.               
Czas trwania: 60 minut

-------------------------------------------------------

Teatr Guliwer, Scena
Warsztat storytellingowy inspirowany spektaklem Orecchio brat Pinokia

Prowadzenie: Anna Kierkosz, Julianna Chrzanowska
Tworzenie opowieści na podstawie obejrzanego spektaklu.

Czas trwania: ok. 70 minut
----------------------------------------------------------------
Teatr Lalka, Foyer
Stwórz swoją lalkę

Prowadzący: Aneta Jucejko Pałęcka, Wojciech Pałęcki
Tworzenie opowieści z wykorzystaniem dostarczonych narzędzi. Materiałem literackim do stworzenia własnej lalki jest scenariusz Jarosława Kiliana Miłość do dwóch mandarynek.
Czas trwania 60 minut

Zapisy na wydarzenie.