arrow_leftarrow_rightarrow_leftButton/Goarrow_rightfacebookinstagramtwitter

Aktualności - Teatr Lalka

Powrót

17.01

"Dotknąć teatru lalkowego"

Teatr Lalka realizuje przedsięwzięcie grantowe Dotknąć teatru lalkowego finansowane w ramach projektu "Kultura bez barier".

Celem przedsięwzięcia jest jest poszerzenie grupy odbiorców repertuaru Teatru Lalka poprzez zapewnienie dostępności wydarzeń dzieciom i młodzieży z dysfunkcją wzroku, a tym samym likwidowanie barier dostępu do wydarzeń kulturalnych, tworzenie form komunikacji i dialogu między Teatrem Lalka a środowiskami o ograniczonych możliwościach percepcji.

Celem projektu jest również integracja osób niewidomych i słabowidzących z szeroką widownią spektakli i warsztatów proponowanych przez Teatr Lalka. Uczestnicy wydarzeń, do których skierowana jest oferta, będą mieli możliwość dotarcia do teatru lalkowego, okazję jego sensorycznego poznania, a także szansę współtworzenia zjawisk artystycznych. Podczas spektakli, warsztatów i zwiedzania kulis odbiorcy doświadczą wielozmysłowych wrażeń i emocji.

                                                   ***

Spektakle z audiodeskrypcją:

4 kwietnia godz. 11.00 BOSKA KOMEDIA

27 kwietnia godz. 11.00 CUDOWNA PODRÓŻ
28 kwietnia godz. 10.00 CUDOWNA PORÓŻ

16 maja godz. 11.00 ODYSEJA
17 maja godz. 11.00 ODYSEJA
18 maja godz. 11.00 ODYSEJA
19 maja godz. 10 ODYSEJA

 

4 kwietnia godz.12.30 ZWIEDZANIE  SENSORYCZNE KULIS TEATRU

27 kwietnia godz. 12.30 WARSZTATY  WOKALNO - PERKUSYJNE

7 maja godz. 15.00 STWÓRZ SWOJĄ LALKĘ;  godz.16.00 ZWIEDZANIE  SENSORYCZNE KULIS TEATRU

18 maja godz. 12.30 ZWIEDZANIE  SENSORYCZNE KULIS TEATRU;  godz.13.30 STWÓRZ SWOJĄ LALKĘ

11 czerwca godz. 15.00 ZWIEDZANIE  SENSORYCZNE KULIS TEATRU;  godz.16.00 STWÓRZ SWOJĄ LALKĘ

13 czerwca  godz. 12.30 ZWIEDZANIE  SENSORYCZNE KULIS  TEATRU;  godz.13.30 STWÓRZ SWOJĄ LALKĘ

14 czerwca  godz. 12.30 ZWIEDZANIE  SENSORYCZNE KULIS  TEATRU;  godz.13.30 STWÓRZ SWOJĄ LALKĘ

Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu!

Wartość grantu 112 330 PLN