arrow_leftarrow_rightarrow_leftButton/Goarrow_rightfacebookinstagramtwitter

Ogłoszenie - Teatr Lalka

Powrót

01.09

Regulamin bezpieczeństwa sanitarnego w związku z epidemią SARS-CoV-2

Na terenie Teatru Lalka obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego związanego z epidemią wirusa SARS-CoV-2. 


W czasie przebywania na terenie Teatru każda osoba zobowiązana jest do:
- zachowywania co najmniej 1,5 m odstępu od innych osób,

- używania płynu odkażającego do rąk znajdującego się przy wejściu do Teatru,

- zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica), zapewnionymi we własnym zakresie

- zajmowania miejsc na widowni wskazanych przez obsługę Teatru.

Z nakazu zakrywania ust zwolnione są dzieci poniżej 4 lat. Widzowie, którzy zapomnieli maseczki mogą kupić ją w Teatrze.

Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy widzowi wstępu do budynku Teatru
i uczestnictwa w spektaklu w przypadku niestosowania przez niego środków ochrony osobistej, o których mowa powyżej.

Na terenie teatru rozmieszczone zostały środki do dezynfekcji rąk oraz tablice informacyjne przypominające o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu m.in. 1,5 metra.

Widz przed spektaklem zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia pracownikowi obsługi widowni  pisemnego oświadczenia, że, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku dzieci oświadczenie wypełnia rodzic lub prawny opiekun dziecka. W przypadku grup zorganizowanych oświadczenie zbiorowe wypełnia opiekun wycieczki odpowiedzialny za grupę dzieci.[wzór oświadczenia do pobrania]

W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się widzów w Teatrze, zalecamy samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed przybyciem do Teatru.

Chcąc wypełnić oświadczenie w Teatrze konieczne jest przybycie
z odpowiednim wyprzedzeniem przed spektaklem. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy widzowi uczestnictwa w spektaklu w przypadku niezłożenia oświadczenia.

Widz zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia u niego objawów choroby po spektaklu, poinformuje o tym Teatr.

Teatr zapewnia zachowanie odpowiedniego odstępu na widowni poprzez udostępnienie widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc na każdy spektakl.
Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:

  •  uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
  • jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą
   z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie
  • jest opiekunem osoby niepełnosprawnej
  • jest z rodzina, dzieckiem
  • grup zorganizowanych (klas, szkół przychodzących wspólnie na to samo wydarzenie)

Teatr zastrzega sobie prawo do monitoringu Widzów podczas wszystkich spektakli, prowadzonego przez obsługę widowni. W przypadku zaobserwowania wśród widzów objawów chorobowych swoistych dla wirusa SARS-CoV-2 (katar, kaszel, podwyższona temperatura), obsługa widowni zobowiązana jest do powstrzymania widza przed wejściem na widownię i z możliwości korzystania z wydarzenia teatralnego.

Każda osoba przebywająca w budynku Teatru powinna ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania w budynku Teatru, w tym przed i po spektaklu, a także ograniczyć do niezbędnego minimum przemieszczanie się po budynku Teatru.
Przepływ Widzów będzie kontrolowany przez obsługę widowni Teatru.
W przypadku tworzenia się kolejek, konieczne jest stosowanie odpowiedniego dystansu.
Teatr zastrzega sobie prawo do podziału widzów na grupy wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych. W miarę możliwości, wpuszczane na spektakl oraz wypuszczane po spektaklu będą najpierw osoby starsze i żyjące z niepełnosprawnością.​

Z uwagi na bezpieczeństwo widzów, Teatr nie oferuje szatni i umożliwia wnoszenie okrycia wierzchniego na widownię. Z windy korzystać mogą wyłącznie osoby o szczególnych potrzebach, żyjące z niepełnosprawnością, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z wózkami.
Na terenie Teatru nie ma możliwości przechowania bagażu.

Sprzedaż i rezerwacja biletów.
W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 rekomendowana jest sprzedaż online biletów na wydarzenia poprzez stronę bilety.teatrlalka.pl lub inne rekomendowane na stronie platformy współpracujące z Teatrem Lalka.
Przy zakupie biletów online Widzowie są zobowiązani do zaakceptowania i przestrzegania ww regulaminu procedur bezpieczeństwa sanitarnego. Widzowie proszeni są pozostawienie danych osobowych i teleadresowych poprzez rejestrację online umożliwiających łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu. Widzowie zobowiązują się do pobrania, wypełnienia i przyniesienia do Teatru oświadczenia o aktualnym stanie zdrowia. Formularz jest do pobrania online na stronie organizatora i dodatkowo przesyłany będzie w mailach potwierdzających rezerwację biletów.

Przy telefonicznej rezerwacji i kupnie biletów oraz voucherów w kasie Teatru należy podać imię, nazwisko oraz numer telefonu kupującego w celu ewentualnego dochodzenia epidemiologicznego przez służby sanitarne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym spektaklu.

Osoby kupujące bilety w kasie w przypadku wystąpienia kolejki są zobowiązane do zachowania dystansu 2 metrów.
Rekomendowane są płatności bezgotówkowe.


Oświadczenie o stanie zdrowia (PDF, 1511KB)