arrow_leftarrow_rightarrow_leftButton/Goarrow_rightfacebookinstagramtwitter

Ogłoszenie - Teatr Lalka

Powrót

12.05

Ogłoszenie o pracę: akustyk

Teatr Lalka w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: akustyk.
 

Wymagania:
wykształcenie minimum średnie, kierunkowe lub pokrewne;

doświadczenie w realizacji dźwięku do spektakli teatralnych lub operowych;

znajomość sprzętu nagłośnieniowego, w szczególności cyfrowych stołów  mikserskich DiGiCo, umiejętność pracy z mikroportami i systemami bezprzewodowymi;

znajomość oprogramowania do nagrywania, edycji i konwersji dźwięku (preferowany Steinberg Cubase, Wave Lab);

znajomość podstaw elektryki, uprawnienia SEP do 1kV z zakresu eksploatacji będą dodatkowym atutem;

umiejętność obsługi projektorów multimedialnych;

znajomość oprogramowania do realizacji projekcji wideo (Resolume Arena) oraz umiejętność prostego montażu;

znajomość co najmniej jednego języka obcego (preferowany: angielski);

umiejętność analitycznego myślenia;

samodzielność, umiejętność organizowania pracy własnej;

zaangażowanie w wykonywane działania;

wysoka kultura osobista;

umiejętność pracy w zespole;

dyspozycyjność - gotowość do pracy również w godzinach wieczornych i w weekendy;

gotowość do wyjazdów;

niekaralność.

 

Zakres obowiązków:
przygotowywanie, montaż, realizacja dźwięku w spektaklach teatralnych, koncertach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Teatr;

przygotowywanie i realizacja prób na etapie produkcji i eksploatacji;

przygotowanie materiału dźwiękowego w uzgodnieniu z reżyserem, kompozytorem lub producentem;

dbałość o powierzony sprzęt oraz utrzymanie go w gotowości eksploatacyjnej;

bieżąca konserwacja sprzętu;

prowadzenie dokumentacji przedstawień zawierających spis materiałów, procedur i pojedynczych operacji, pozwalających w razie konieczności na obsługę prób i przedstawień przez inną uprawnioną osobę;

montaż, załadunek i rozładunek sprzętu;

zapewnienie wymaganego bezpieczeństwa przy użytkowaniu urządzeń;

przechowywanie sprzętu w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób i mienia oraz ich ochronę przed kradzieżą, zniszczeniem i uszkodzeniem.

 

Zatrudnienie w wymiarze ¾ etatu, od dnia 1 września 2021 r.

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie CV lub przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 30.05.2021r., na adres: produkcja@teatrlalka.pl

Adres składania dokumentów
pl. Defilad 1, pok. 214
00 - 901 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „akustyk”     

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Teatr Lalka (TL) z siedzibą w Warszawie (00 – 901), pl. Defilad 

TL przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia pracownika na w/w stanowisku.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa (tu: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy; t.j. Dz.U. 2018 poz. 917 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku, gdyby zamieścili Państwo w swoim CV informacje, które nie są wskazane w Kodeksie pracy informujemy Państwa, iż na gruncie RODO w tym zakresie czynicie to Państwo dobrowolnie i oznacza to na gruncie RODO, iż wyrażacie Państwo zgodę (poprzez wyraźne działanie polegające na przesłaniu nam danych w CV) na ich przetwarzanie przez TL (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w każdym czasie, nie wpływa to jednak na działania podjęte podczas jej obowiązywania.

Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w tym procesie na naszej stronie https://teatrlalka.pl/pl/rodo/informacje-rekrutacja